kontakt@szkolamuzyczna.eu (032) 434 10 62

Drodzy uczestnicy Regionalnych Przesłuchań CEA

W czwartek 28 lutego i piątek 29 lutego odbyły się w naszej szkole przesłuchania uczniów szkół muzycznych I st. klas klarnetu i saksofonu. Do przesłuchań przystąpili uczniowie z 25 śląskich szkół muzycznych I st. Dziękujemy wszystkim za przyczynienie się do miłej atmosfery i gratulujemy udziału w przesłuchaniach.